Anasayfa Polemik İnceleme Büktel Hakkında Linkler İletişim

 

 

 

hangisi daha gizli bir örgüttür?

 

OYÇED Mİ,

 

KU KLUX KLAN MI?

 

 

Coşkun Büktel

 

 

 

(GÜNCELLEME 1 Ağustos 2008: Özdemir Nutku iftirası'ndan üç yıl sonra −12 Temmuz 2008− iftiranın yer aldığı DT koordinasyon toplantısının iftirayla ilgili bölümünün video kaydı nihayet yayınlanabilmiş ve ortaya çıkan CD görüntüleri; o görüntüleri görmeden önce Şahin Ergüney'in hafızasına dayanarak anlattığı iftira olayını, iftiranın kendisiyle ilgili olmayan bazı önemsiz ayrıntılarda −örneğin, toplantıda Ergüney'e müdahale eden kişilerin sayısı hakkında− Ergüney'in hafızasını kelimesi kelimesine doğruluyor olmasa da; "meselenin özünde", Ergüney'in Nutku'ya yönelik iftira suçlamasının tamamen, yüzde yüz, kesinkes, en küçük kuşkuya yer bırakmayacak biçimde, "gerçeği" yansıttığını belgelemiş ve iftirayı güneş kadar apaçık ve net görülebilen bir hakikat haline getirmiştir. O CD görüntülerini −hakikati− ortaya çıkaran da zaten Şahin Ergüney'den başkası değildir.

 

Ne var ki, DT mensubu Ergüney; önce genel müdür Mine Acar'dan, daha sonra da genel müdür Lemi Bilgin'den izin alamadığı için, −ortaya çıktığı günden beri isteyen herkese bizim zaten göstermekte olduğumuz− CD kaydını internette yayınlamamıza uzun süre izin verememiştir. Sonunda, baskılarımızla yıldırdığımız iftira savunucusu isimsiz sapıklar, güneşi yalanlarla sıvayabileceklerine güvenerek, CD kaydını; kimseden izin almaya gerek duymaksızın ve iftirayı örtbas etmeye yönelik her türlü yalanla −"Canbaza bak!" diyen dikkat çelici, hareketli yazılarla− görüntüleri kirleterek ve görüntülere her türlü montaj hilesini tatbik ederek, yayınlayınca −Bakınız: "Yamalı Bohça"− aynı CD kaydını bizim de −tabii ki, montajsız, katkısız, hilesiz olarak− "çıplak görüntülerle", "çıplak gerçek" halinde, yayınlayabilmemiz mümkün hale gelmiştir. −Bakınız: "Nihayet!!!"− CB)

 

 

 

 

 

9 Eylül 2006 tarihinde coskunbuktel.com'da yayınlanan "Oyçed Yazarı Olmaktan (Hâlâ) Utanmayan Bir Gönüllü Aranıyor" başlıklı yazımızda şöyle demiştik:

 

coskunbuktel.com’da OYÇED’le (Oyun yazarları ve Çevirmenleri Derneği) ilgili hakikatleri okuyanlar biliyor; Türkiye'de iki tip yazar var:

 

Biri yazar, diğeri OYÇED yazarı...

 

Birinci tip yazarların sayısı ne denli az ise, OYÇED'lerin ve OYÇED yazarlarının sayısı o denli fazla.

 

Yalancı olduğu CD kaydıyla belgelenmiş birini (Özdemir Nutku) kendilerine başkan olarak seçmiş olan OYÇED üyelerinin, 60’tan fazla olduğu, neredeyse tüm tiyatro sitelerinde söyleniyor/yazılıyor. Ama bu 60 üyenin tam listesi hiçbir yerde yok. OYÇED üyelerinin tam listesini yayınlamak istiyor ama listeyi hiçbir yerde bulamıyorum.

 

"OYÇED yazarı" olduğu henüz açığa çıkmamış kişilerin, açığa çıkmak istediklerini sanmıyorum. Ama eğer yanılıyorsam, yani açığa çıkmaktan (bugün bile) utanmayacak ve utanan diğerlerinin öfkesinden korkmayacak bir OYÇED üyesi eğer mevcutsa; bu kişiyi OYÇED’in 60 kişilik listesini açıklamaya davet ediyorum. Listeyi coskunbuktel.com’a veya yayınlayabilecek herhangi başka bir siteye gönderebilir.

 

NOT: Bu çağrımın okurlara ulaşmasına katkı yapacak dost sitelere şimdiden teşekkür ederim.

 

Okurlarını coskunbuktel.com da teşhir edilmiş vahim hakikatlerden haberli kılmaya gerek görmeyen (Örneğin, Özdemir Nutku’nun bir resmi DT toplantısında, 30 kişinin önünde, bile bile, kasten, yalan söylemesiyle ilgili CD belgeli haberi, bir başka deyişle,

“insanın köpeği ısırmasını” okurlardan saklayan) tiyatro sitelerini ise (bu siteler tarafından eşek yerine konulduklarını fark eden yada er veya geç fark edecek olan) tüm okurların vicdanlarına terk ediyorum.

 

İnsan haklarına saygılı oldukları izlenimi verip de, okurların bilme hakkına saygı duymayanlardan nefret ediyor, onların okurları eşek yerine koyma hakkını ihlal etmeyi

görev sayıyorum.

 

 

Tıpkı "Özdemir Nutku Skandalı" gibi, "Çığ Skandalı" gibi, "Oyçed Skandalı" gibi, bu çağrı metni de, hiçbir tiyatro sitesinde yer almadı. Ve OYÇED yazarı olmaktan utanmayan bir gönüllü çıkmadığı için, 60 kişilik OYÇED listesi, ne coskunbuktel.com'da, ne de herhangi başka bir sitede yayınlanabildi. 60 kişiyi aşkın olduğu söylenen OYÇED üyeleri, göğüslerini gere gere "OYÇED üyeleri biziz" diyerek ortaya çıkmayı tercih edemediler.

 

Oysa, başlangıçta, gizliliğe hiç gerek duyulmamıştı. OYÇED'in kuruluşuyla ilgili aşağıya aktardığımız şu bildiri/haber, başta tüm tiyatro sitelerimiz olmak üzere, onlarca gazete ve sitede yayınlanmıştı:

 

Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği (OYÇED)’in Kuruluş Bildirisi

"60’ın üzerinde oyun yazarı ve çevirmen, bir araya gelerek, oyun yazarları ve çevirmenlerinin haklarını koruyacak, oyun yazarlığımızı ve çevirmenliğimizi geliştirmeye ve tanıtmaya yardımcı olacak, tiyatromuza yeni bir ivme kazandıracak olan “Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği”ni (OYÇED) kurdular. Tiyatromuzun kalitesinin yükseltilmesine, tiyatroda demokrasi kültürünün, çağdaş değerlerin yerleştirilmesine ve tiyatromuzun bir atılım içine girmesine katkıda bulunmayı amaçlayan derneğin kurucular kurulunda, (alfabetik sıraya göre) Bilgin Adalı, Aytül Akal, Dersu Yavuz Altun, Sadık Aslankara, Yalçın Baykul, Cuma Boynukara, Yard. Doç. Dr. Sema Göktaş, Yard. Doç. Dr. Erbil Göktaş, Bilgesu Erenus, Doç. Dr. Hasan Erkek, Turgay Nar, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Doç. Dr. Nurhan Tekerek, Fikret Terzi, Yılmaz Onay, Cengiz Özek ve Haşmet Zeybek yer aldı.

 

13.07.2006 tarihinde kurulan, derneğin geçici yönetim kurulunda ise, şu isimler görev üstlendi. Prof. Dr. Özdemir Nutku (Başkan), Doç. Dr. Hasan Erkek (2. Başkan), Dersu Yavuz Altun (Genel Sekreter), Cengiz Özek (Sayman), Bilgesu Erenus (Üye), Haşmet Zeybek (Üye), Fikret Terzi (Üye).

 

Merkezi İstanbul’da bulunan, kısa sürede örgütlenme çalışmalarını tamamlayarak, 29 Ekim 2006 tarihinde ilk genel kurulunu yapmayı planlayan OYÇED, başka kentlerde de şubeler açmayı ve temsilcilikler bulundurmayı amaçlamaktadır."

 

Coşkun Büktel, bir oyunu ve yazarını engellemek için otuz kişilik resmi DT toplantısında bile bile, kasten yalan söylediği belgelenmiş bir insanın (Özdemir Nutku'nun) yazar haklarını savunmak iddiasıyla kurulmuş bir örgüte (OYÇED'e) başkan yapıldığını, ilk kez olarak, yukarıda okuduğunuz o bildiriyle öğrendi. Ve derhal kalemine sarılıp, OYÇED'e adı karışmış "herkesi" hedef alan, (ve ne yazık ki, ne kadar utanç vericidir ki) coskunbuktel.com'dan başka hiçbir dergi ya da sitede yayınlanmayan, yani okurlardan saklanan, tepki yazılarıyla, hakikati somut belgeler sunarak defalarca açıklayıp durumu protesto etti.  

İşte o andan sonra, OYÇED, sessizliğe ve gizliliğe gömüldü. Yukarıda aktardığımız kuruluş bildirisinde, 29 Ekim 2006'da yapılacağının planlandığı açıklanan genel kurulunu yapmadı. Neden yapmadığına dair kamuoyuna hiçbir gerekçe açıklamadı. Kuruluş bildirisini okurlara aktarmış olan gazete, dergi ve internet siteleri de, haber takibi yapıp, "hani 29 Ekim'de genel kurul yapacaktınız, ne oldu?" diyerek okurları adına OYÇED'den hesap sormadı.

Sonunda, Kasım ayının ikinci yarısına gelindi ve 19 Kasım tarihli Birgün  gazetesinde (nedense, ancak ve yalnızca Birgün gazetesinde) haber unsurlarının pek çoğundan yoksun, şu kısa haber yayınlandı:

 

19/11/2006

Tiyatro uzmanlarının zirvesi, tiyatrodaydı

Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği (OYÇED) Genel Kurulu, n Kasım 2006'da (Tarihi, metindeki gibi aynen aktardım. CB)  Arama Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. 14 Temmuz 2006'da kurulan OYÇED'in ilk genel kurulunda, oyun yazarlığının ve çevirmenliğinin sorunları, derneğin amacı, ilkeleri, yapması beklenen etkinlikler üyeleri tarafından tartışıldı.Tüzüğündeki bazı maddeler değiştirilerek derneğin daha demokratik ve işler hale gelmesinin temelleri atıldı. Kabul edilen tüzüğe göre, üyeler üst üste iki dönemden fazla yönetim kurulunda yer alamayacak, yönetim kurulundaki görev dağılımı ise genel kurulun iradesi doğrultusunda saptanacak. Yapılan tüzük değişikliğiyle genç yazarların ve çevirmenlerin derneğe daha kolay üye olmasının da önü açılmış oldu. Buna göre, en az bir oyun yazan, uyarlayan ya da çeviren herkes OYÇED'e üye olmak üzere resmen başvurabilecek. Yapılacak başvurular, yedi kişilik dernek yönetim kurulu tarafından karara bağlanacak. Birgün

 

Birgün'ün bu haberi, izlediğimiz kadarıyla, yalnızca tiyatroevi.com adlı sitede yayınlandı. (tiyatroevi.com, OYÇED'in yaptığı genel kurulun tarihini, Birgün'de verildiği gibi, "n Kasım 2006" olarak vermek yerine, "Kasım 2006" olarak vermeyi tercih etmiş, OYÇED üyelerinden birine sorarak okurlarına genel kurulun tam tarihini aktarmak istememişti.) OYÇED bildirisini yayınlamış olan diğer onlarca site ise, OYÇED'in genel kuruluna ilişkin bu "unsurları eksik" haberle hiç ilgilenmemiş, haberi vermeye gerek görmemişti.

"Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür" ilanı gibi, sırf, bir zorunluluğu baştan savmak için ve göze batmayacak biçimde yayınlanan ve bazı gerçekleri okurlardan saklamak amacıyla "eksik" yazılmış olan haber, şu soruları cevaplamıyordu:

1. Derneğin (kuruluş bildirisindeki ifadeyle) "geçici yönetim kurulu üyeleri", bir seçim yapılarak "seçilmiş yönetim kurulu üyeleri" haline gelmişler miydi?

2. Demokratik bir seçim (ya da, hiç değilse, "seçim") yapılmış mıydı, yapılmamış mıydı?

3. Seçim yapıldıysa, bu seçimin sonuçları nelerdi, seçilenler kimlerdi?

4. Dernek, "yazar karşıtı ve yalancı" olduğu belgelenmiş Özdemir Nutku'yu seçimle başından atabilmiş miydi? Yoksa Nutku'yu bir kez daha baş tacı mı etmişti? Derneğin genel kuruldan sonraki başkanı kimdi?

5. Derneğin altmış kişiyi aşkın üyeleri kimlerdi? Hâlâ altmış kişiler miydi?

6. Turgay Nar'ın istifasından sonra, genel kurulu izleyen istifalar da olmuş muydu?

Demokratik bir ülkede, tüm tiyatro dergileri ve siteleri, kuruluş haberini ve tüm bildirilerini verecek kadar önemsedikleri bir tiyatro derneğine bu soruları mutlaka sorarlar. Bu soruların cevaplarını halktan saklamaya çalışmazlar. Oysa tiyatro sitelerimiz, Turgay Nar'ın OYÇED'den istifa etmesini haber yaptıklarında, istifanın gerekçesini bile nasıl sormadılarsa, bu soruları da sormuyorlar. Ya da cevapları zaten bildikleri, beğenmedikleri ve kendi açılarından sakıncalı buldukları için, hakikati okurlardan saklıyorlar. Bu ülkede bu soruları, ne yazık ki, yalnızca coskunbuktel.com soruyor. Okurlar adına hakikati yalnızca Coşkun Büktel talep ediyor. 

Ama coskunbuktel.com'dan başka hiçbir yerde sorulmuyor olması, bu soruların haklı, gerekli ve mantıklı sorular olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Demokratik bir sivil toplum kuruluşu bu soruların cevaplarını, daha sorulmadan, göğsünü gere gere, kendiliğinden açıklar. Ama bu soruları Ku Klux Klan'a sorarsanız, istediğiniz kadar sorun, asla cevap alamazsınız.

Şu an'a dek OYÇED'den de cevap alamadık.

 

Not:

OYÇED’in cevaplaması gereken ve hâlâ cevaplamadığı soruları, “Ne Âlâ Memleket” başlıklı yazımızın sonundaki “GÜNCELLEME” bölümünde bulabilirsiniz.   

 

Özdemir Nutku ve OYÇED skandalı'nın tarihçesini kavramak için, (Büktel tersini tercih ettiği halde, çoğu coskunbuktel.com'dan başka hiçbir yerde yayınlanmamış) aşağıdaki yazılara bir göz atmanız yeterlidir:

(Eskiden yeniye doğru tarih sırasıyla)

 

 

ÖZDEMİR NUTKU YALAN SÖYLEMEDİYSE BELGE GÖSTERMELİDİR

Coşkun BÜKTEL / Eylül 2005

 

COŞKUN BÜKTEL’E YANIT

Özdemir NUTKU / Eylül 2005

 

“THEOPE” ÜZERİNE ÖZDEMİR NUTKU’YA YANIT 

Şahin ERGÜNEY / Ekim 2005

 

ÖZDEMİR NUTKU İNSANLARIN YÜZÜNE NASIL BAKABİLİYOR?

Coşkun BÜKTEL - 5 Temmuz 2006

 

İNSANLAR ÖZDEMİR NUTKU'NUN YÜZÜNE NASIL BAKABİLİYOR?                             Coşkun BÜKTEL - 19 Temmuz 2006

 

İNSANLAR BİRBİRLERİNİN (VE ÇOCUKLARININ)  YÜZÜNE NASIL BAKABİLİYORLAR?

Salih COŞKUN - 3 Ağustos 2006 

 

PINTER, BRECHT, NÂZIM VE DİĞERLERİNE HAKARET ETMEYİN!  

Coşkun BÜKTEL - 16 Ağustos 2006

            

OYÇED YAZARI OLMAKTAN (HÂLÂ) UTANMAYAN BİR GÖNÜLLÜ ARANIYOR  

Coşkun BÜKTEL - 9 Eylül 2006

 

Hangisi daha gizli bir örgüttür? OYÇED Mİ, KU KLUX KLAN MI?

Coşkun BÜKTEL - 28 Kasım 2006

 

NE ÂLÂ MEMLEKET

Coşkun BÜKTEL - 24 Aralık 2006

 

OYÇED NE HAKLA AÇIKLAMA BEKLİYOR?  

Coşkun BÜKTEL - 16 Şubat 2007

 

OYÇED KİŞİLERİ VE KURUMLARI HANGİ HAKLA VE NE YÜZLE SUÇLUYOR?  

Coşkun BÜKTEL - 13 Mart 2007

 

OYÇED'İN YÜZLEŞME ÇAĞRISI ÜZERİNE 

Coşkun BÜKTEL - 19 Mart 2007

 

UTANMA EŞİĞİ 

Coşkun BÜKTEL - 24 Mart 2007

 

OYÇED'İN ONURDAN ANLADIĞI

Coşkun BÜKTEL - 28 Mart 2007

 

"Yaşasın Sansür" skandalı 1 (Coşkun Büktel)

 

 "A. Ertuğrul Timur'a Aşağıdaki Jeep'i Veriyoruz" (Hilmi Bulunmaz)

 

"Timur, Nasreddin Hoca'ya Karşı" (Hilmi Bulunmaz)

 

"Ben sana 'Tiyatrocu olamazsın' demedim" (Feridun Çetinkaya)

 

"Süt Banyosu" (Link yazısı) (Coşkun Büktel)

 

"Yaşasın Sansür" skandalı 2 (Coşkun Büktel)

 

"OYÇED Ancak Cerahat Olarak Fışkırabilir"

 

NİHAYET!!! (İftira CD'si internette yayınlandı) Coşkun Büktel